Rahvusvaheliselt on kokku lepitud kaubaveo tingimused, kus kajastatakse veolepingu kõikide poolte õigusi ja kohustusi.

CMR konventsiooni tervikteksti leiate siit.