Alljärgnevalt toome ülevaate peamistest küsimustest, millega kliendid meie poole pöörduvad.

Mida sisaldab endas pakutav transpordihind?
Meie eesmärk on lihtne hinnapoliitika, seega ei kasuta me kütuse lisatasusid (BAF) nagu paljud teised transpordifirmad. Pakutud hind on lõplik, lisandub vaid käibemaks.

Hind sisaldab:

  • Ühte peale- ja mahalaadimiskohta.
  • Peale- ja mahalaadimisaega vastavalt kauba arvestuslikule kaalule: pisipakk – 10 min; kuni 5000 kg – 30 min; 5001 kg kuni 10 000 kg – 45 min; 10001 kg kuni täistreiler – 2 tundi. Juhul kui laadimine viibib, fikseeritakse see veokirjas ning iga järgnev alustatud ootetund kuulub eraldi tasustamisele – 16 eur/tund; seisupäev 130 EUR.
  • CMR kindlustust kuni 8.33 SDR brutokilo kohta (1 SDR=~1,2 EUR) ja ekspedeerija vastutuskindlustust. Kuna CMR kindlustus on piiratud vastutusega, soovitame sõlmida täiendav veosekindlustus.

Mida teha, kui kaup on kahjustunud või esineb puudujääk?
Bestway Grupp OÜ eesmärk on tagada transpordi kvaliteet 100%-liselt, kuid paratamatult tuleb ette olukordi, kus enamasti inimliku eksimuse tõttu võib transporditav veos saada vigastusi. See ei ole ühegi osapoole jaoks meeldiv olukord, seega oleme seda meelt, et need juhtumid saaksid kiire ja korrektse lahenduse.

Kui märkate kauba vastuvõtul, et kaup on saanud kahjustada või kogus ei vasta CMRil olevale kogusele, fikseerige autojuhiga koos olukord ning tehke märge CMRile, mille mõlemad osapooled allkirjastavad. Hea oleks teha kauba vastuvõtul ka fotod probleemsest olukorrast. Informeerige kohe logistikut, kes peaks teavitama järgmistest sammudest. Varjatud kahjustuste puhul peab nõue meieni jõudma hiljemalt 7 päeva jooksul mahalaadimisest. Kui olete selgitanud välja kahju täpse suuruse ja muud detailid, saatke logistikule reklamatsioon ning lisad – fotod, kauba saatedokumendid, kahjustunud/kaotsi läinud kauba detailne kirjeldus ja hüvitamisele kuuluva summa põhjendus, arve. Kui kahjustunud kauba puhul soovite kauba väärtuse täielikku hüvitamist, siis on meil õigus kauba omandiõigus üle võtta.

Kauba hüvitamine käib kauba ostuarve alusel. Kahjusumma ei kuulu maksustamisele, kuna tegemist ei ole ostu-müügi tehinguga maksuseaduse mõistes ning arvele ei tule lisada käibemaksu.

Millisel juhul me ei vastuta kauba kahjustumise eest?
Ekspedeerija ei vastuta juhul, kui kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise, kauba kahjustumise või kauba kohaletoimetamisega viivitamise on põhjustanud:

  1. kliendi eksimus või hooletus;
  2. klient või tema nimel tegutsev isik, kes on kaupa peale või maha laadinud või muul viisil käsitsenud;
  3. kauba omadustest tulenev kahjustumine, näiteks purunemine, lekkimine, iseeneslik süttimine, riknemine, roostetamine, käärimine, aurustumine või hävimine külma-, kuuma- või niiskustundlikkuse tõttu;
  4. pakendi puudumine või puudulik pakend;
  5. vale või mittetäielik aadress või kauba markeering;
  6. kauba kohta antud ekslik või vähene teave;
  7. asjaolud, mida ekspedeerija ei saanud vältida ja mille tagajärgi ta oli võimetu ära hoidma.

Millises mahus vastutame me kauba kahjustumisel/kadumisel?
Kõik ekspedeerijad tegutsevad piiratud vastutusega. See tähendab, et meie vastutus kauba kaotsimineku, kauba väärtuse vähenemise ja kauba kahjustumise korral sõltub kauba kaalust. Täpsemalt on ette nähtud, et maanteevedude puhul vastutame 8,33SDR-iga kauba brutokilogrammi kohta (1 SDR = ca 1,2€ s.t ligikaudu 10€ iga kahjustunud kauba kilogrammi eest). Seega kergete ning hinnaliste kaupade puhul ei pruugi klient saada kauba kahjustumise või kadumise korral hüvitist kogu kauba väärtuses. Sellega seoses soovitame alati taoliste kaupade transportimisel sõlmida täiendav veosekindlustus.